content_top
 

KBT-INRIKTADE SAMTAL


KBT står för Kognitiv Beteende Terapi och betyder att man tittar på tankemönster och beteenden som man själv kan påverka för att må bättre.

Vill du ha en förändring i ditt liv? Vill du förbättra din självkänsla eller självförtroende? Behöver du bättre ta hand om egna behov?

Bär du på sorg, ilska, rädslor, nedstämdhet, ångest eller andra känslor som kan vara jobbiga att leva med?

Att bli medveten om sina tankemönster och beteenden är en förutsättning för att kunna göra förbättringar som leder till välbefinnande och en hälsosam livsstil.

Används med fördel vid:
* Ångest/ depression
* Sömnstörning
* Missbruk
* Krisbearbetning
* Fobi, paniksyndrom
* Stress
* Ätstörning/övervikt

Du är självklart välkommen även om du bara vill ha några samtal för din egen peronliga utveckling eller befinner dig i en relationskris eller normal sorg där du har behov att dela dina tankar med en utomstående!
content_top