content_top
 

CHEFSCOACHING


”En insikt är som ett kylskåp – när man öppnar dörren och tittar in tänds ljuset.” (Okänd källa)

För en kraftfull utveckling av ditt ledarskap är coaching en väg till insikter som kan leda dig vidare mot dina mål som chef och ledare.


Genom mina utmanande frågor och spegling av dig som person, ledare och chef, ger coaching dig stöd, insikter och nya möjligheter att fortsätta din utveckling mot att bli den chef och ledare du önskar.

Du har en otroligt viktig uppgift som chef, därför att dina medarbetare litar på dig och behöver se upp till dig som en förebild. Chefens roll är en mycket betydelsefull faktor för en bra arbetsmiljö som bidrar till ett friskt klimat på företaget och en framgångsrik företagsutveckling. Ett positivt och framgångsrikt ledarskap ger bra förutsättningar för en bra personalhälsa och ekonomisk tillväxt på företaget. Din personlighet avspeglar sig i ditt ledarskap, vare sig du vill det eller inte. Att titta närmare på dig själv och din ledarstil är inte minst viktigt för din egen personliga hälsa. Du ska ju inte bara vara en bra chef, du vill väl må bra också?

http://www.foretagsringen.se


content_top