content_top
 

HÄLSOPROFILBEDÖMNING MED KONDITIONSTESTGe dig själv eller din personal, en Hälsoprofil-bedömning! Den ökar medvetenheten om sambanden mellan livsstil, ork och kondition. Motiverar till hälsosam förbättring av din livsstil.


Deltagaren fyller i ett formulär med 11 frågor om sin livsstil och hälsa.
- Ligger till grund för ett personligt och motiverande samtal.
- Mätning av blodtryck, skelett och vikt, samt en konditionstest på cykelergometer som pågår under 6 minuter på en belastning som motsvarar beräknad kondition.
- Tillsammans gör vi en individuell handlingsplan.
- Du sätter en egen hälsomålsättning.

Hälsoprofilbedömning nr 2 efter ca 12 månader, med genomgång av uppsatta mål.

Självklart har vi tystnadsplikt.
content_top